Skip to main content
23 juni 2023

Nieuwbrief juni 2023

Beste OPS gebruikers,

Nieuwe versie
We willen je ook dit jaar even bijpraten over de nieuwe versie van OPS pro, deze is vanaf nu beschikbaar. Meestal verschijnt deze met Pinksteren, dit keer is het iets later geworden vanwege het grote aantal wijzigingen, hier hebben we uitvoerig mee getest. Je kunt de nieuwe versie aanschaffen in onze webwinkel. Wanneer je afgelopen jaar de liederenupdate(s) 2023 hebt aangeschaft, kun je de nieuwe software downloaden zonder kosten. Deze vind je bij je OPS licenties bij je account in de webwinkel op www.opwekking.nl.

Aanpassingen aan het programma
De afgelopen maanden hebben onze ontwikkelaars hard gewerkt aan de nieuwe versie van OPS pro. Er zijn veel zaken veranderd en aangepast.

De meest opvallende wijziging is een nieuwe aansturing en instelling van de aangesloten beeldschermen. Bij de eerste opstart van de nieuwe versie zullen ook de instellingen in een ander formaat opgeslagen worden, in twee instelbestanden, nl. één voor de algemene zaken en de andere voor de beeldschermen. Daardoor hoeft het instelbestand niet meer verwijderd te worden bij problemen. Wordt een nieuw scherm aangesloten, dan meldt OPS dat en kan de instelling voor dat scherm ingeregeld worden. Je hoeft dat maar 1 keer aan te geven. Daarna blijven de schermen correct ingesteld, ook als de pc/laptop tussentijds zonder schermen wordt gebruikt of op een andere locatie. En je stelt op het bedieningsscherm van OPS in welke schermen je wilt gebruiken. Ook dat hoeft, zolang er niets veranderd wordt, maar één keer. Kijk voor meer informatie onder Help bij OPS, zoeken op trefwoord ‘beeldschermen’. Het is nu mogelijk een scherm een logische naam te geven zoals ‘Beamer’, ‘Zang’ of ‘Livestream’.

Liederen
En uiteraard ook: de nieuwe Opwekkingsliederen (nummer 871 t/m 883) zijn toegevoegd. En, ook goed om nu alvast aan te kondigen: in de loop van het seizoen 2023 – 2024 zullen weer nieuwe liederen verschijnen, rond november en februari. Die liederen komen dan ook beschikbaar voor OPS, waarvoor je eenmalig een licentie kan aanschaffen. OPS pro is volledig getest op Windows 10 en Windows 11. Daarbij zijn geen afwijkingen gevonden.

Bijbelgedeelten selecteren
Een andere belangrijke aanpassing is de selectie van Bijbelteksten. Voorheen was dat lastig omdat je meerdere vensters moest doorlopen, nu is alles in één venster in te stellen, zelfs het wisselen van Bijbelvertaling is geen probleem, ook niet achteraf via Eigenschappen in de playlist. Je kunt dus een andere vertaling kiezen zonder de verzen opnieuw in te voeren.

Statistieken
Het ‘losse’ programma OPS Statistics is vervallen, je kunt nu statistieken opvragen via Extra Instellingen van OPS Presenter. Dit is niet alleen handig om gegevens aan te leveren voor een licentie organisatie, maar het geeft ook een mooi overzicht van de ‘top tien’ van in jouw gemeente gezongen liederen.

Personele bezetting / vrijwilligers
Onze twee nieuwe extra ontwikkelaars hebben hard meegewerkt aan het tot stand komen van deze versie van OPS. Wij zijn heel dankbaar dat zij zich zo inzetten; dat geldt uiteraard ook voor al onze andere vrijwilligers.
Ondanks de uitbreiding van onze testgroep blijven we op zoek naar extra mensen die OPS pro willen testen. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, stuur dan een mail aan support@opspro.nl, dan nemen wij contact met je op. We zijn ook op zoek naar een vrijwilliger die als coördinator de teams aanstuurt en de processen rondom testen en het afwerken van de nieuwe releases bewaakt. Heb je hier aanleg voor / ervaring in en ben je ook bekend met OPS als programma, laat het ons dan ook weten via support@opspro.nl!

Online informatie
De antwoorden op veel vragen die bij support binnenkomen zijn te vinden in de Help informatie in OPS (snelle toegang: druk op functietoets F1 in het programma). Voordat je support met vragen benadert, verzoeken we je om eerst de Help te checken. Deze Help staat tegenwoordig ook online, we passen deze regelmatig aan, dus, als je een Internet verbinding hebt: gebruik dan de online versie: https://www.opspro.nl/handleiding/index.html. Ook breiden we onze website www.opspro.nl steeds verder uit zodat we ook hier actuele informatie kunnen plaatsen.

Tot slot
We hopen en verwachten dat deze versie van OPS veel stabieler werkt; omdat er zoveel in is gewijzigd zijn we erg terughoudend met het leveren van support voor oudere versies. Ook zal er, zoals gebruikelijk, geen onderhoud meer worden gepleegd aan de vorige versies, dus we raden iedereen aan om de nieuwe versie te gebruiken, we danken je bij voorbaat voor je medewerking en begrip daarvoor!

Met vriendelijke groeten,

Stichting Opwekking – OPS Team